Avfallsmottak

Andre tjenester

Bestill container

Hos Regnbuen Gjenvinning er vi opptatt av effektiv, miljøvennlig og ansvarlig håndtering av all type avfall. Vårt avfallsmottak er utrustet for å ta i mot et bredt spekter av avfallstyper, fra husholdningsavfall til industriavfall. Vår målsetning er å gjøre avfallshåndtering trygt og enkelt for alle våre kunder.

Vi håndterer alle typer avfall sikkert og miljøvennlig

Uansett om det er snakk om byggavfall,  hageavfall, asbest eller elektronisk avfall, har vi ekspertisen og utstyret for å håndtere det på en sikker og forskriftsmessig måte. Vi tilbyr komplette løsninger innen miljøsanering og håndtering av avfallet ditt, der vi identifiserer og håndterer farlig avfall. Og vi garanterer at avfallet ditt blir behandlet på den mest hensiktsmessige og miljøvennlige måten. 

Vi tar utfordringene som kommer med håndtering av sensitivt materiale på alvor, og jobber til enhver tid med å utvikle løsninger for makulering og destruksjon som står i stil med lovverket. På denne måten skal vi fortsette å være et trygt, sikkert og profesjonelt valg for deg som kunde.

Kontakt oss i dag for å lære mer om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med å ta hånd om alle mulige typer avfall. Sammen jobber vi for en renere og mer bærekraftig fremtid.