Avfallsfraksjoner

Andre tjenester

Bestill container

Vi kan dele avfallet inn i ulike avfallsfraksjoner. Når det kommer til innsamling av ulike typer avfall, er nemlig organiseringen veldig viktig. Vi i Regnbuen Gjenvinning tar imot all mulig avfall, men riktig sortering og innpakning er likevel helt nødvendig. Innsamlingssystemer for de forskjellige avfallsfraksjonene har gradvis blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom offentlige myndigheter og ulike aktører i næringslivet. Hvis du planlegger å kaste forskjellige typer avfall, er det derfor helt essensielt at du gjør deg kjent med de reglene som gjelder for kildesortering. Hos Regnbuen Gjenvinning føler vi de gjeldende reglene, og tar imot avfall deretter.

Vi hjelper deg med riktig sortering av ditt avfall

Har du fått med deg at det i 2023 kom nye krav til sortering av avfall? Disse reglene gjaldt blant annet matavfall, plastavfall, landbruksplast, og plast som ikke er emballasje, i tillegg til hage- og parkavfall. Ta kontakt dersom du lurer på noe rundt sortering eller håndtering av ditt avfall, så hjelper vi deg å finne den beste løsningen for deg, uansett om det er snakk om restavfall, papir, plast, trevirke, hageavfall, betong, gips, farlig avfall, asbest, elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, eller hva det måtte være. 

For mer informasjon rundt kildesortering og de forskjellige avfallstypene, sjekk vår sorteringsguide.