Kompetansesenter for avfall

Containere til enhver annledning

Ditt avfall - vår ressurs

Hva kan Regnbuen Gjenvinning hjelpe deg med?

Container

Trykk på bildet for en oversikt over våre containere, eller trykk her for å gå til bestilling.

Beholdere og utstyr

Regnbuen Gjenvinning tilbyr også et bredt spekter av beholdere og utstyr. Trykk på bildet for å se vårt utvalg, eller trykk her for å gå til bestilling.

Avfallsfraksjoner

Les mer ...

Avfallsmottak

Regnbuen Gjenvinning tar i mot alle typer avfall!

Flyttevask

Vi  tilbyr en grundig flyttevask for tomme boliger eller leiligheter. Vi forstår hvor viktig for deg er å ha eiendommen profesjonelt rengjort og kontrollert, og kan derfor hjelpe deg!

Dødsbo

Rydding og utvask av dødsbo - mer informasjon kommer senere!

Bransjeløsninger

I dagens samfunn må alle bedrifter stå overfor sine egne utfordringer innenfor avfallshåndtering for sin egen bransje. Et av målene innen avfallshåndtering kan være forenkling og kostnadsbesparelser. Et annet mål kan være å øke sikkerheten, oppnå miljømål og motivere medarbeidere gjennom miljøutdanning.

Kjøp og salg av råvarer

En av kjernevirksomhetene til AS Follo Truckutleie er å tilbakeføre verdifull råstoff til kretsløpet enten som nytt råstoff eller energi. Dette gir store miljøgevinster i form av reduserte klimagassutslipp, redusert erosjon, mindre press på begrensede naturresurser og mindre utslipp av miljøgifter for ny utvinning av samme råvare.

Miljøsanering

FT Follo Truckutleie tilbyr komplette helhetsløsning innen miljøsanering og håndtering av avfallet ditt på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Som en del av rivetjenestene, kan vi utføre miljøsanering der vi identifiserer og håndterer farlig avfall.

Sensitive papirer

AS Follo Truckutleie tar utfordringene på alvor, og arbeider til enhver tid på å utvikle løsninger for makulering og destruksjon av sensitivt materiale som tilfredsstiller de krav som lovverket krever. På denne måten skal AS Follo Truckutleie være en trygg, sikker og profesjonell leverandør for deg som kunde.

Bestill container

gdpr

All informasjon vi blir tilsendt blir behandlet og lagret i henhold til gjeldende lover og regler.

Velkommen til Regnbuen Gjenvinning

-En del av Follo Truckutleie

Om oss

AS Follo Truckutleie er en familiebedrift som ble etablert i 1973 og hadde truckutleie, containerutleie samt transport som hovedoppgaver. Denne etableringen kom som resultat av lang erfaring innen transport og gjenvinning da Bjørn Prytz far til dagens Bjørn Arvid Prytz allerede i 1937 startet med transport og innsamling av blant annet flasker, metall og ullstrikker til gjenvinning.

I slutten av 70 årene leide bedriften et stort område av Ski Kommune på Langhus. Området ble da brukt til sortering av papp. I begynnelsen av 90 årene kjøpte familien område og begynte med gjenvinning av avfall under navnet Regnbuen Gjenvinning. Regnbuen industriområde ligger meget sentralt på Langhus med lett tilgang til både E6 og E18.

I løpet av de neste årene ble naboeiendommen kjøpt opp av familien og utbygd til også å dekke utleie av vaskeanlegg for både person - lastebiler, bensinstasjon, storkiosk / butikk samt verksted. Gjenvinning av avfall på eget område er i dag den største delen av bedriften.

AS Follo Truckutleie er i dag en familiebedrift med 31 ansatte og flere underbedrifter som har spesialisert seg på å utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for morselskapet og kunder. Selskapene har en totalomsetning på ca 45 mill og hovedinntekten er transport og utleie av avfallscontainere samt gjenvinning og sortering av avfall på eget område. Vårt nærområde er hele Follo, grense til og med Spydeberg / Hobøl, grense Moss samt til og med Oslo syd.

Selskapet har i dag tillatelse fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen I Oslo og Akershus til å motta og behandle alle typer avfall samt farlig avfall. Selskapet har også egen eksportavdeling for diverse avfall samt egne nedstrømløsninger. Bedriften er godkjent av opplæringskontoret for Anleggs og bergfagene i Oslo, Akershus og Østfold innen avfall og gjenvinning.

AS Follo Truckutleie har arbeidet målrettet og langsiktig for kontinuerlig utvikle nye innovative løsninger tilpasset enhver bransje gjennom hele gjenvinningsprosessen.

Vårt mål er å tilby skreddersydde gjenvinningsløsninger i samarbeid med kunden som gir best resultat for kundens avfall.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

64 86 31 03
Regnbueveien 4, 1405 LANGHUS
Orgnr 923 667 377
gdpr

All informasjon vi blir tilsendt blir behandlet og lagret i henhold til gjeldende lover og regler.

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies